ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ VW ΤΥΠΟΥ CADDY – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ VW ΤΥΠΟΥ CADDY

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Τα ανταλλακτικά θα είναι εφάμιλλης ποιότητας (matching quality) και θα συνοδεύονται υποχρεωτικώς από την σχετική δήλωση συμμόρφωσης (CONFORMITY CERTIFICATE SPARE PARTS.ACCORDING TO THE COMMISSION REGULATION (EC) No 461/2010 OF 27/05/2010) ή άλλη σχετική κατά παρόμοιο τρόπο.
(ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Αριθμός Εντολής 43/22-03-2020
ΑΔΑ Ω3ΗΠΟΡ1Π-ΤΟΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear