ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ FORD MONDEO – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ FORD MONDEO

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ FORD MONDEO, ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ WFODXXGBBD8C41472.
(ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ).
Αριθμός Εντολής 31/27-02-2020
ΑΔΑ ΩΗΠΦΟΡ1Π-ΧΛΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear