ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΑΜΑΗΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΑΜΑΗΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ YAMAHA ΤΥΠΟΥ TDM 900 ΚΑΙ TDM 850
(ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 67/22-04-2020
ΑΔΑ 9ΞΟΡΟΡ1Π-ΔΧ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear