ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ : VF7ZBTMNB17409007

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 81/24-06-2019
ΑΔΑ 6Ψ3ΧΟΡ1Π-ΙΩΗ
ΑΔΑΜ 19REQ005152226
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear