ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΙΙ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF7ZBTMNB17409007 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΙΙ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ: VF7ZBTMNB17409007

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ CITROEN JUMPER ΙΙ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ : VF7ZBTMNB17409007
(534 ΤΜΧ ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)
Αριθμός Εντολής 8/10-02-2020
ΑΔΑ 67Α8ΟΡ1Π-5ΞΒ
ΑΔΑΜ 20REQ006264815
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear