ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΤΥΠΟΥ KARCHER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΤΥΠΟΥ KARCHER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΤΥΠΟΥ KARCHER KMR1250,

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 31/01-04-2019
ΑΔΑ 9Λ8ΠΟΡ1Π-Θ74
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear