ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER ΙΙ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER ΙΙ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN ΤΥΠΟΥ JUMPER ΙΙ,
ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΛΙΣΙΟΥ : VF7ZBTMNB17409007,

ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 30/29-03-2019
ΑΔΑ ΨΒΩΗΟΡ1Π-Τ7Σ
ΑΔΑΜ 19REQ004699444
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear