ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN JUMPER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN JUMPER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ CITROEN JUMPER ΙΙ - ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Αριθμός Εντολής 47/29-03-2020
ΑΔΑ ΩΞ4ΕΟΡ1Π-4ΡΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear