ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ,
4.526 ΤΜΧ
Αριθμός Εντολής 53/01-04-2020
ΑΔΑ Ψ975ΟΡ1Π-ΗΛΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear