ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ Τ/Κ ALKATEL 4400- R 10.1 - 40 ΤΕΜΑΧΙΑ.
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΔΟΛΑΣ.
ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΛΗΣΗΣ.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ REDIAL.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΟΝΟΥ FLASH.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΙΓΑΣΗΣ.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ ΚΛΗΣΗΣ.
Αριθμός Εντολής 75/06-06-2019
ΑΔΑ ΩΨΞΝΟΡ1Π-6ΣΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear