ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ KΟΡΕΣΜΟΥ Ο2 (SPO2) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ VIAMED ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟR LIFEGAIN KAI LIFEPACK 15, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ KΟΡΕΣΜΟΥ Ο2 (SPO2) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ VIAMED ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟR LIFEGAIN KAI LIFEPACK 15, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ KΟΡΕΣΜΟΥ Ο2 (SPO2) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ ΤΥΠΟΥ VIAMED ΚΑΙ ΜΟΝΙΤΟR LIFEGAIN KAI LIFEPACK 15, ΣΥΜΟΛΙΚΑ 45 ΤΕΜΑΧΙΑ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 15/22-02-2022
ΑΔΑ 61IYOΡ1Π-ΛΞΡ
ΑΔΑΜ 22REQ010071726
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear