ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ADBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ISO 22241,
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ, - 1.500 ΛΙΤΡΑ.
Αριθμός Εντολής 37/11-03-2020
ΑΔΑ 619ΘΟΡ1Π-02Μ
ΑΔΑΜ 20REQ006415623
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear