ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ADBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER 2017

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης Η ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 9/11-06-19 (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ADBLUE (ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΜΑ ΟΥΡΙΑΣ) ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ISO 22241,
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 ΛΙΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ PEUGEOT ΤΥΠΟΥ BOXER 2017 - 3.000 ΛΙΤΡΑ
Αριθμός Εντολής 76/06-06-2019
ΑΔΑ Ω3ΛΝΟΡ1Π-91Χ
ΑΔΑΜ 19REQ005067465
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear