ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Weinmann Life Base III με S/N : 10655 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ Weinmann Life Base III με S/N : 10655

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πραγματοποίηση προληπτικής συντήρησης ενός (1) αναπνευστήρα τύπου Weinmann Life Base III με S/N: 10655 (13325 & 23333), που εξοπλίζει ασθενοφόρο όχημα τύπου VW του ΕΚΑΒ Τρίπολης. Το είδος της συγκεκριμένης συντήρησης πραγματοποιείται ανά 8 έτη λειτουργίας της συσκευής.
Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ : PCB MEDUMAT ST. 1ΤΜΧ - SERVICE SET MED.ST 8Y 1ΤΜΧ
Β. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Επισυνάπτεται αναλυτική λίστα των υλικών που αντικαθίστανται.
Αριθμός Εντολής 105/23-06-2020
ΑΔΑ ΨΡ6ΘΟΡ1Π-4ΘΔ
ΑΔΑΜ 20REQ006905643
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear