ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥΕΚΑΒ.

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Συνίσταται η επιτόπου αυτοψία πριν την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς.
Αριθμός Εντολής 96/06-08-2018
ΑΔΑ ΨΨΣΜΟΡ1Π-ΗΧΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear