ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ KARCHER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ KARCHER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ KARCHER :
Α. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ :
1. Ελαστικό οπίσθιου αριστερού τροχού, 1 ΤΜΧ.
2. Αεροθάλαμος οπίσθιου αριστερού τροχού, 1 ΤΜΧ.
3. Οπίσθιος τροχός, πλήρης, 1 ΤΜΧ.
4. Εμπρόσθιος τροχός, πλήρης, 1 ΤΜΧ.
Β. ΕΡΓΑΣΙΑ τοποθέτησης ελαστικού και αεροθάλαμου στον οπίσθιο αριστερό τροχό.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ.
Αριθμός Εντολής 83/06-05-2020
ΑΔΑ 9Η4ΔΟΡ1Π-3ΥΩ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear