ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1). ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 70% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ 30%.
2). ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ/ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 70% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ 30%.
Αριθμός Εντολής 135/15-11-2021
ΑΔΑ ΩΧΨΑΟΡ1Π-ΜΔ5
ΑΔΑΜ 21REQ009534732
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2021 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear