ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (3τεμ.) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (3τεμ.) ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς λειτουργίας ανελκυστήρων (3τεμ.) από πιστοποιημένο φορέα σύμφωνα,
με το ΦΕΚ 2064/Β/2008 (Υποχρεωτική Πιστοποίηση).
Υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης, είναι αφού προηγουμένως ελέγξει την λειτουργία των ανελκυστήρων και εκδώσει την πιστοποίησή τους, να συντάξει τεχνικό φάκελο και να καταχωρήσει όλα τα έγγραφα στην αρμόδια Νομαρχία ή Δήμο.
Αριθμός Εντολής 111/10-10-2018
ΑΔΑ 7ΣΑΛΟΡ1Π-ΡΘΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear