ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (3 ΤΕΜ.) ΚΑΙ
ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (1 ΤΕΜ.)
Αριθμός Εντολής 15/27-02-2019
ΑΔΑ ΩΔΑ5ΟΡ1Π-ΔΨ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear