ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΟΠΟΡΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΟΠΟΡΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΞΥΛΟΠΟΡΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (+ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΧΩΡΟΥΣ.
Αριθμός Εντολής 29/11-03-2021
ΑΔΑ 9Ψ6ΗΟΡ1Π-ΕΧΦ
ΑΔΑΜ 21REQ008269892
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear