ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΔΙΚΤΥΩΜΑ, ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
Αριθμός Εντολής 80/19-06-2019
ΑΔΑ 65ΓΘΟΡ1Π-6Χ7
ΑΔΑΜ 19REQ005133353
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear