ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΛογισμικόESET, Έκδοση Protect Essential on Prem, ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (500) ΑΔΕΙΕΣ.
Αριθμός Εντολής 38/14-04-2022
ΑΔΑ 9ΩΧΠΟΡ1Π-ΑΨΔ
ΑΔΑΜ 22REQ010388992
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-04-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear