ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ, ΓΙΑ 2 ΕΤΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ, ΓΙΑ 2 ΕΤΗ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ, ΓΙΑ 2 ΕΤΗ
Αριθμός Εντολής 8/26-01-2022
ΑΔΑ 9ΝΒ1ΟΡ1Π-Η4Ρ
ΑΔΑΜ 22PROC010235172
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear