ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ :

1. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΧΑΜΗΛΑ, , 37 ΖΕΥΓΗ
2. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ, 37 ΖΕΥΓΗ
Αριθμός Εντολής 46/15-04-2019
ΑΔΑ Ω5Ζ2ΟΡ1Π-33Φ
ΑΔΑΜ 19REQ004791122
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear