ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ)

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Κατασκευή – προμήθεια – τοποθέτηση κλειστών ερμαρίων (βιβλιοθηκών) εξωτερικών διαστάσεων Υ Χ Μ Χ Β (2,475Μ Χ 0,80Μ Χ 0,445Μ) – 8 τεμάχια
Αριθμός Εντολής 25/16-02-2022
ΑΔΑ 6ΝΠΩΟΡ1Π-ΕΞ1
ΑΔΑΜ 22PROC010235371
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear