ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΟΡΜΩΝ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ UNIRACK (ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΡΑΦΙΑ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΟΡΜΩΝ ΗΜΙΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ UNIRACK (ΚΟΥΜΠΩΤΑ ΡΑΦΙΑ)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια και συναρμολόγηση υλικών συστήματος αποθήκευσης (γαλβανιζέ) για το σχηματισμό κορμών ημιβαρέως τύπου UNIRACK (κουμπωτά ράφια) : 1) Πλαίσια (γαλβανιζέ) 2,00m(Υ) x 0,40m (Π) ΤΜΧ 8. 2) Οριζόντιες (γαλβανιζέ) δοκίδες μήκους 0,90m (Μ) ΤΜΧ 70. 3) Επιστρώσεις (γαλβανιζέ) 0,30m x 0,40m ΤΜΧ 105, 4) Μεταλλικές (γαλβανιζέ) Ασφάλειες δοκών ΤΜΧ 70.
Αριθμός Εντολής 182/07-12-2020
ΑΔΑ 66ΦΕΟΡ1Π-5ΞΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear