ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - 133 ΤΕΜΑΧΙΑ
Αριθμός Εντολής 74/06-06-2019
ΑΔΑ ΩΑΛ2ΟΡ1Π-56Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear