ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 66/15-09-2022
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ZELLO
Αριθμός Εντολής 66/15-09-2022
ΑΔΑ 6Ψ5ΟΟΡ1Π-72Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2022 - Ωρα 11:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear