ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων στην Κ.Υ. ΕΚΑΒ :
Γρ. Υπευθύνων Συντονιστικού Κέντρου (1 τμχ. – 9.000 BTU), Γρ. Εξοπλισμού (1 τμχ.- 9.000 BTU), Αποθήκη ανταλλακτικών Συνεργείου Οχημάτων (1 τμχ. - 9.000 BTU), Φωτοτυπικό (1 τμχ. 12.000 BTU) και Εργαστήριο Κινητήρων (1 τμχ. 12.000 BTU), στις στεγάσεις Νίκαιας (1 τμχ. - 9.000 BTU), Περιστερίου (1 τμχ. 9.000 BTU & 1 τμχ. - 12.000 BTU), Βούλας (1 τμχ. 12.000 BTU), και Τομέα Κορίνθου (1 τμχ. - 9.000 BTU), ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 123/20-07-2020
ΑΔΑ ΩΑΑΒΟΡ1Π-0Ρ2
ΑΔΑΜ 20REQ007051557
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear