ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ - 100 ΚΙΛΑ
Αριθμός Εντολής 36/03-04-2019
ΑΔΑ 6ΠΒΨΟΡ1Π-Ψ5Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-04-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear