ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΟΛΩΝΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΟΛΩΝΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΠΟΥ Α ΣΤΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΥΑ 15085/593(ΦΕΚ186Β) Η ΤΥΧΟΝ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.
Αριθμός Εντολής 7/08-02-2021
ΑΔΑ 661ΣΟΡ1Π-06Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear