ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΟ 5296 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΟ 5296

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αριθμός Εντολής 70 & 71/04-07-2019
ΑΔΑ 65Μ1ΟΡ1Π-ΚΣ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-07-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear