ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΟ 5295 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΟ 5295

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΟ 5295
Αριθμός Εντολής 88/23-08-2019
ΑΔΑ ΨΞΥΠΟΡ1Π-6Δ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear