ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ
Στο αποχετευτικό δίκτυο (μήκους 20m διαμέτρων Φ100, Φ125) διαπιστώθηκε ότι έχει φράξει μερικώς το κάθετο καθώς και το οριζόντιο τμήμα με αποτέλεσμα να δυσλειτουργεί και να δημιουργεί συχνές φραγές.
Από αυτοψία στα εσωτερικά τοιχώματα, διαπιστώθηκε ότι έχουν συσσωρευτεί τσιμέντα από κατασκευής, πουρί κ.λ.π.. Θα αποξηλωθεί από τα W.C. του 3ου ορόφου μία λεκάνη και με κατάλληλο εργαλείο, θα αποκολληθούν όλα τα ξένα υλικά εσωτερικά των τοιχωμάτων του αγωγού και στα κάθετα τμήματα και στα οριζόντια σε όλο το μήκος του, μέχρι το ισόγειο που καταλήγει, μέχρις ότου η εσωτερική διάμετρός του καθαρίσει και επανέλθει στην
εγκαταξιακή της διάμετρο χωρίς φθορές. Τέλος μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, θα επανατοποθετηθεί η λεκάνη της τουαλέτας.
Οποιαδήποτε φθορά του αγωγού, επιβαρύνει την εταιρεία καθαρισμού – αποφράξεων.
Η εργασία προτείνεται να πραγματοποιηθεί Σάββατο
Αριθμός Εντολής 16/04-03-2019
ΑΔΑ ΨΚ7POP1Π-Δ23
ΑΔΑΜ 19REQ004550908
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-03-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear