ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ :
1. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ (ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,23 Χ 3,00 m ΚΑΙ 1,90 Χ 3,00 m ΣΕ ΛΟΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΗ. ΤΟ ΧΩΡΙΣΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 4 ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ..
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ (ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ) ΣΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΕ.
Αριθμός Εντολής 101/09-06-2020
ΑΔΑ 6Ο63ΟΡ1Π-ΞΛΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear