ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ :
1. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΩΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Ο ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.
2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΕΜ. ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ Κ.Υ..
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 ΤΕΜ. ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ (ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ) ΣΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΡ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Α.Ε..
Αριθμός Εντολής 144/04-09-2020
ΑΔΑ 601HOΡ1Π-ΡΕΩ
ΑΔΑΜ 20REQ007263684
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear