ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΣΤΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΣΤΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης Το με κωδ. 425/18-2-2022 13:56 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικού
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΕΡΑΝΤΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ, 1 m2. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.
Αριθμός Εντολής 14/16-02-2022
ΑΔΑ 9ΠΑΙΟΡ1Π-ΟΞΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear