ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΗ8117 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΗ8117

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΗΗ8117
Αριθμός Εντολής 70/26-05-2020
ΑΔΑ ΨΧ9ΔΟΡ1Π-ΖΣΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-05-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear