ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ TETRA – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ TETRA

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ PTT ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΩΝ TETRA MOTOROLA MTH 800
Αριθμός Εντολής 107/27-09-2018
ΑΔΑ ΩΔ4ΛΟΡ1Π-ΔΩΖ
ΑΔΑΜ 18REQ003750229
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear