ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ISOBOX, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ISOBOX, ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ISOBOX. Θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες : 1). Αποξήλωση του υφιστάμενου ξύλινου δαπέδου το οποίο έχει υποστεί καθίζηση. - 2). Προσθήκη 6 μεταλλικών στοιχείων ορθογώνιας διατομής Y x Π = 60 x 40 mm για την ενίσχυση της ακαμψίας του μεταλλικού σκελετού, καθώς και για την ορθή στήριξη του ξύλινου δαπέδου. - 3). Τοποθέτηση νέου ξύλινου δαπέδου από ανθυγρό πλακάζ κόντρα πλακέ θαλάσσης με πάχος: 18-20 mm, και διαστάσεων 4 x 3 m. - 4). Διάστρωση επικάλυψης τελικής επιφάνειας του δαπέδου από PVC πάχους 1,4 mm, αποχρώσεως που θα επιλεγεί από την υπηρεσία. - 5). Τοποθέτηση περιμετρικά της επιφανείας δαπέδου, στο σημείο επαφής με τους τοίχους, με σοβατεπί από PVC με ύψος 65 mm και πάχος 8-10 mm, λευκής απόχρωσης. Σημείωση : Τα άχρηστα υλικά τα οποία θα προκύψουν εκ της αποξηλώσεως με ευθύνη του ανάδοχου, θα απομακρυνθούν από το σημείο ως μπάζα.
Αριθμός Εντολής 40/19-04-2022
ΑΔΑ ΨΙΞΧΟΡ1Π-ΑΤΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear