ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ 65/15-09-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
Αριθμός Εντολής 65/15-09-2022
ΑΔΑ Ψ23ΜΟΡ1Π-3Σ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-10-2022 - Ωρα 10:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear