ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 358/06-02-2017
ΑΔΑ 7Σ40ΟΡ1Π-0Η3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear