ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΟ 5295 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΟ 5295

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΟ 5295
Αριθμός Εντολής 48 & 49/28-05-2019
ΑΔΑ ΨΗΘ7ΟΡ1Π-1ΦΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear