ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΙ 9960 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΙ 9960

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΗΙ 9960
Αριθμός Εντολής 59 & 60/07-06-2019
ΑΔΑ Ψ7ΝΖΟΡ1Π-ΝΗΦ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear