ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ VW, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ VW, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΜΑΡΚΑΣ VW, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 3/25-01-2022
ΑΔΑ 9ΡΦΠΟΡ1Π-Ε01
ΑΔΑΜ 22PROC010262691
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear