ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΤΟΜΕΑ ΞΑΝΘΗΣ
Αριθμός Εντολής 88/13-09-2022
ΑΔΑ 963ΚΟΡ1Π-Ω3Ι
ΑΔΑΜ 22PROC011294470
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear