ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 22 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 2 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 2/25-01-2022
ΑΔΑ 6Δ81ΟΡ1Π-Κ2Χ
ΑΔΑΜ 22PROC010445711
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2022 - Ωρα 13:30
Αρχείο PDF pdf
Bear