ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 6 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΜΑΡΚΑΣ FIAT, CITROEN, MERCEDES και VW, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ, ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αριθμός Εντολής 47/16-03-2022
ΑΔΑ Ω2ΨΒΟΡ1Π-ΓΤΞ
ΑΔΑΜ 22PROC010446125
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-05-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear