ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ63 & ΑΕ64 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ63 & ΑΕ64

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9280
Αριθμός Εντολής 63 & 64/17-06-2019
ΑΔΑ 65ΥΚΟΡ1Π-ΔΗΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear