ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ 66 & ΑΕ 67 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΑΕ 66 & ΑΕ 67

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 9974
Αριθμός Εντολής 66 & 67/17-06-2019
ΑΔΑ Ψ980ΟΡ1Π-ΩΦΙ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-06-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear